Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ)


Χρόνος διεξαγωγής:
17-20 Μαΐου 2023


Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac
Κ. Παπούλια & Ίκκου
45221 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510-59100


Υποβολή εργασιών:
Έναρξη υποβολής εργασιών 12 Δεκεμβρίου 2022
Λήξη υποβολής εργασιών 31 Ιανουαρίου 2023


Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:
Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.


Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:
Οι συνεδριάσεις θα είναι προσβάσιμες μέσω livestreaming στο site www.livemed.gr. Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τις ομιλίες παρακαλούμε πραγματοποιήστε την εγγραφή στο Συνέδριο και συνδεθείτε στην πλατφόρμα www.livemed.gr με το Username (Όνομα Χρήστη) και Password (Κωδικός Πρόσβασης) που θα σας σταλεί. Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».


Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).


Παραλαβή Πιστοποιητικού:
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.


Γραμματεία:
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website: www.eemh2023.gr ● www.events.gr