Εγγραφές

Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.


Κόστος Εγγραφών        Έως τις 20/3/2023       Από τις 20/03/2023
       Διαδικτυακή Παρουσία  
Ειδικευμένοι    248€    248€    62€  
Ειδικευόμενοι    186€    210,80€    62€  
Άλλες ειδικότητες     62€    99,20€    62€  
Νοσηλευτές     24,80€    24,80€    24,80€  
Φοιτητές     Δωρεάν    Δωρεάν    Δωρεάν  

 

* Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.


Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα διαδικτυακής συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Διαδικτυακή παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε πατήστε εδώ