Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος:  Ιωάννης Ελευσινιώτης
   
Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Γουλής
   
Γεν. Γραμματέας:  Εμμανουήλ Σινάκος
   
Ταμίας:  Μαρία-Μέλανι Ντόιτς
   
Μέλος:  Νικολέττα Μάθου
   

 

Επιστημονική Γραμματεία-Γραμματεία ΕΕΜΗ: Κυριακή Δούνια